Khả năng hấp thụ sóng radarKhả năng hấp thụ sóng radar

Việt Nam chế tạo sơn hấp thụ sóng radar

Việt Nam chế tạo sơn hấp thụ sóng radar

Viện Hóa học - Vật liệu (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự) vừa nghiên cứu chế tạo thành công loại sơn hấp thụ sóng radar để có thể ứng dụng vào các tàu chiến, máy bay...

Đăng ngày: 12/12/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News