công nghệ sinh học công nghệ nanocông nghệ sinh học công nghệ nano

Loài người sẽ trở nên bất tử vào năm 2045

Loài người sẽ trở nên bất tử vào năm 2045

Tương lai của loài người sẽ thay đổi rất bất ngờ với sự phát triển của công nghệ sinh học và công nghệ nano.

Đăng ngày: 21/03/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News