gửi tinh trùng lên trạm vũ trụ quốc tếgửi tinh trùng lên trạm vũ trụ quốc tế

NASA gửi… tinh trùng lên trạm không gian ISS

NASA gửi… tinh trùng lên trạm không gian ISS

Các mẫu tinh trùng người và bò vừa theo tàu vũ trụ SpaceX Dragon của NASA đến trạm không gian ISS trong chuyến hàng tiếp tế mới nhất.

Đăng ngày: 06/04/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News