hệ thống lũy đá cổ Kỳ Anhhệ thống lũy đá cổ Kỳ Anh

Phát hiện 3 hũ tiền cổ trong trang trại

Phát hiện 3 hũ tiền cổ trong trang trại

Trong lúc cuốc đất trồng cỏ ở trang trại, anh Nguyễn Tuấn Lịch (Hà Tĩnh) phát hiện vật lạ, đào sâu xuống 15cm thấy hố sâu có 3 hũ xu tiền cổ.

Đăng ngày: 07/01/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News