quần thể động vật suy giảmquần thể động vật suy giảm

Trái Đất đang ở trong đợt

Trái Đất đang ở trong đợt "đại tuyệt chủng" thứ 6

Một nghiên cứu mới cho thấy tiến trình

Đăng ngày: 11/07/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News
Trang web của chúng tôi có thể được thực hiện và duy trì bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập của chúng tôi.
Vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu trình chặn quảng cáo của bạn.