số sinh vật trên trái đấtsố sinh vật trên trái đất

Trái Đất có 1 ngàn tỷ loài sinh vật sống, 99,999% chưa được khám phá và phân loại

Trái Đất có 1 ngàn tỷ loài sinh vật sống, 99,999% chưa được khám phá và phân loại

Con số này được ược tính dựa trên tổng hợp dữ liệu từ 350.000 nghiên cứu trước đây về các loài sinh vật, bao gồm cả vi sinh vật.

Đăng ngày: 04/05/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News