sứ mệnh vũ trụ Apollo 12sứ mệnh vũ trụ Apollo 12

Giải mã truyền thuyết đồ điện tử hỏng chỉ cần

Giải mã truyền thuyết đồ điện tử hỏng chỉ cần "đập đập, gõ gõ" là lại chạy ngon lành

Ta có "percussive maintenance", dịch cụ thể thì là "bảo trì bằng cách gõ". Còn nói với cách dân dã dễ hiểu thì là "gõ vài cái cho nó chạy tiếp".

Đăng ngày: 26/06/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News