sự lây lan của hành vi phạm tộisự lây lan của hành vi phạm tội

Giết người có thể lây lan như bệnh truyền nhiễm

Giết người có thể lây lan như bệnh truyền nhiễm

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một số phương pháp theo dõi sự lây lan của bệnh dịch nói chung và áp dụng chúng vào những phân tích về số vụ giết người tại Newark, NJ, trong khoảng 26 năm từ 1982 đến 2008.

Đăng ngày: 03/12/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News