vắc xin phòng kí sinh trùngvắc xin phòng kí sinh trùng

Sự khác nhau giữa virus, vi khuẩn và kí sinh trùng

Sự khác nhau giữa virus, vi khuẩn và kí sinh trùng

Dù virus, vi khuẩn và ký sinh trùng đều có khả năng gây bệnh, cách chúng truyền bệnh cho con người rất khác nhau.

Đăng ngày: 04/04/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News