Nhấp vào biểu tượng để cài đặt Ứng dụng Khoa Học News trên iPhone, iPad

Lưu ý: Vui lòng mở liên kết này bằng trình duyệt Safari trên iPhone, iPad để cài đặt
Vui lòng xem chính sách bảo mật tại đây Chính sách

Để sử dụng ứng dụng vui lòng làm theo hướng dẫn sau

1. Trở về màn hình chính, mở phần Cài đặt

2. Sau đó chọn phần Cài đặt chung

3. Chọn tiếp phần Quản lý thiết bị

4. Chọn VIET NHAN SOFTWARE INFORMATIC...

5. Chọn Tin cậy "VIET NHAN SOFTWARE INFORMATIC..."

6. Tiếp tục chọn Tin cậy

7. Trãi nghiệm ứng dụng