Điều khoản sử dụng

Đối với khách truy cập Website

1. Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của khách truy cập vào website, chúng tôi không yêu cầu khách truy cập cung cấp mật khẩu hoặc bất cứ tài khoản cá nhân nào

2. Những thông tin chia sẻ từ cộng đồng nên không tránh khỏi có một số thông tin sai lệch, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung được chia sẻ, nếu có phát hiện thông tin sai sự thật vui lòng thông báo cho chúng tôi qua Facebook để chỉnh sửa cho chính xác

3. Ứng dụng trên thiết bị di động không sử dụng bất cứ dữ liệu cá nhân nào của người dùng

4. Nếu nội dung vi phạm bản quyền vui lòng thông báo cho chúng tôi, cung cấp đủ thông tin chứng minh chúng tôi sẽ gỡ bài đăng khỏi hệ thống.

5. Các bên thứ ba có thể đặt và đọc cookie trên trình duyệt của người dùng hoặc sử dụng tín hiệu web để thu thập thông tin do kết quả của việc phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi

6. Bản quyền nội dung thuộc về tác giả được trích dẫn trong bài viết

Đối với khách truy cập ứng dụng Android

1. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin định danh Facebook cả bạn để lưu trữ thông tin tương tác trong ứng dụng

2. Khách truy cập có thể yêu cầu xóa thông tin được lưu trữ về email: [email protected]

3. Nếu nội dung vi phạm bản quyền vui lòng thông báo cho chúng tôi, cung cấp đủ thông tin chứng minh chúng tôi sẽ gỡ bài đăng khỏi hệ thống.

4. Các bên thứ ba có thể đặt và đọc cookie trên trình duyệt của người dùng hoặc sử dụng tín hiệu web để thu thập thông tin do kết quả của việc phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi

Góp ý vui lòng gửi thông tin vào hòm thư: [email protected]

Khoa Học News