Bút MasSpec PenBút MasSpec Pen

Chiếc bút phát hiện ung thư trong 10 giây

Chiếc bút phát hiện ung thư trong 10 giây

Các nhà khoa học từ Đại học Texas (Mỹ) vừa phát minh công cụ phát hiện mô ung thư chỉ trong 10 giây.

Đăng ngày: 08/09/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News