biểu hiện trên khuôn mặtbiểu hiện trên khuôn mặt

Facebook đang dạy robot cách biểu hiện giống như con người

Facebook đang dạy robot cách biểu hiện giống như con người

Các nhà nghiên cứu đã xác định được 68

Đăng ngày: 06/09/2017
Phân loại 4 kiểu cảm xúc thật trên gương mặt con người

Phân loại 4 kiểu cảm xúc thật trên gương mặt con người

Nghiên cứu mới chỉ ra, những biểu hiện cơ bản về cảm xúc trên khuôn mặt của mỗi con người.

Đăng ngày: 10/02/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News