đại học Newcastleđại học Newcastle

Paternoster - Loại thang máy nguy hiểm nhất thế giới

Paternoster - Loại thang máy nguy hiểm nhất thế giới

Từ năm 1970 đến 1983, 5 người đã bị chết khi sử dụng thang này tại đại học Newcastle.

Đăng ngày: 27/08/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News