Aaron PomerantzAaron Pomerantz

Ấu trùng nằm rúc vào nhau thành búi lớn để tự vệ

Ấu trùng nằm rúc vào nhau thành búi lớn để tự vệ

Những con ấu trùng thuộc loài ong cắn lá co cụm lại với nhau thật chặt, chỉ để lộ một đầu ngọ nguậy.

Đăng ngày: 14/09/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News