Artem OganovArtem Oganov

Các nhà vật lý tìm ra chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao mới

Các nhà vật lý tìm ra chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao mới

Một nhóm các nhà khoa học vật lý đã tìm ra một vật liệu siêu dẫn mới ở nhiệt độ rất cao, đạt kỷ lục từ trước tới nay.

Đăng ngày: 12/11/2019
Tìm ra cách chế tạo chất nổ siêu mạnh ở áp suất tương đối thấp

Tìm ra cách chế tạo chất nổ siêu mạnh ở áp suất tương đối thấp

Các nhà hóa học và vật lý học Nga đã tìm ra cách chế tạo chất nổ

Đăng ngày: 15/02/2017
Các nhà hóa học Nga khám phá ra hợp chất mới

Các nhà hóa học Nga khám phá ra hợp chất mới

Các nhà khoa học Nga đã dự đoán sự tồn tại của những hợp chất mà trước đây cho là trái với quy luật hóa học.

Đăng ngày: 06/01/2014
Tiêu điểm
Khoa Học News