CBDCBD

'Loài người phải tìm một hành tinh nữa'

'Loài người phải tìm một hành tinh nữa'

Mức độ ô nhiễm môi trường và tốc độ khai thác tài nguyên trên địa cầu đã trở nên nghiêm trọng tới mức nhân loại cần tìm một hành tinh thứ hai trước năm 2030 để thỏa mãn các nhu cầu của cuộc sống.

Đăng ngày: 14/10/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News