Cepheus BCepheus B

Bức xạ kích thích sự hình thành sao

Bức xạ kích thích sự hình thành sao

Một nghiên cứu mới của Hai đài thiên văn thuộc NASA cung cấp kiến thức mới về sự hình thành sao, cùng với một bức ảnh rất đẹp chụp một khu vực hình thành sao trong thiên hà của chúng ta.

Đăng ngày: 19/08/2009
Tiêu điểm
Khoa Học News