ChaserChaser

Chó nhớ tên 1.022 đồ vật

Chó nhớ tên 1.022 đồ vật

Con chó Chaser, thuộc nòi chó xù, được cho là khá thông minh vì có khả năng biết tên của 1.022 đồ vật.

Đăng ngày: 10/01/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News