Christopher DaviesChristopher Davies

Phát hiện đột phá giúp đẩy lùi

Phát hiện đột phá giúp đẩy lùi "siêu bệnh tình dục"

Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra lý do mà một siêu bệnh tình dục mới có thể dễ dàng đánh bại hầu như mọi cách điều trị mà con người nghĩ ra.

Đăng ngày: 27/08/2019
Tiêu điểm
Khoa Học News