David JacquesDavid Jacques

Các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng những người xây dựng bãi đá cổ Stonehenge

Các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng những người xây dựng bãi đá cổ Stonehenge

Stonehenge cho đến nay vẫn là bí ẩn với nguồn gốc chưa được xác định. Tuy nhiên, việc phát hiện ra một khu định cư cổ đại chỉ cách Stonehenge khoảng 1,5 km cuối cùng có thể cung cấp một số câu trả lời về ai là người đã xây dựng nó.

Đăng ngày: 09/11/2019
Phát hiện ngôi nhà

Phát hiện ngôi nhà "sinh thái" 6.300 năm tuổi gần Stonehenge

Các nhà khảo cổ Anh đã phát hiện ra một ngôi nhà cổ đại ở gần Stonehenge, với niên đại lâu đời hơn công trình biểu tượng này tới hơn 1.000 năm.

Đăng ngày: 30/10/2015
Học thuyết mới về sự hình thành của Stonehenge

Học thuyết mới về sự hình thành của Stonehenge

Với những phát hiện khảo cổ mới ở khu vực xung quanh Stonehenge, các nhà khoa học đang tiến gần đến đáp án cho câu hỏi lớn về sự hình thành của công trình đá vĩ đại này...

Đăng ngày: 04/05/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News