GGNGGN

Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành công viên địa chất thế giới

Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành công viên địa chất thế giới

Văn phòng UNESCO hôm qua thông báo Công viên đá Đồng Văn đã trở thành viên của Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (GGN).

Đăng ngày: 09/10/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News