GausGaus

Chữ ký của những người vĩ đại trong lịch sử nhân loại

Chữ ký của những người vĩ đại trong lịch sử nhân loại

Trong một cuốn sách của tác giả Nicky Dubrovskaya và Noel Bush, người ta tìm thấy 12 mẫu chữ ký của những người vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại.

Đăng ngày: 30/07/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News