Gen MLLGen MLL

Công bố phương pháp đảo ngược bệnh bạch cầu

Công bố phương pháp đảo ngược bệnh bạch cầu

Các nhà khoa học thuộc Học viện Hoàng Gia London, Anh, vừa công bố báo cáo phương pháp đảo ngược bệnh bạch cầu do gen MLL gây ra.

Đăng ngày: 24/12/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News