GoaGoa

Nha Trang bị xếp loại bãi biển 'tồi nhất'

Nha Trang bị xếp loại bãi biển 'tồi nhất'

Dựa trên 6 tiêu chí, bao gồm chất lượng môi trường và hệ sinh thái, tính toàn vẹn văn hóa và xã hội, tình trạng của các di tích lịch sử...

Đăng ngày: 17/11/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News