Hệ thống cầu mángHệ thống cầu máng

Hệ thống thủy lộ ấn tượng ở Anh

Hệ thống thủy lộ ấn tượng ở Anh

Nhìn từ xa, cầu Pontcysyllte ở Anh vẫn chỉ như một chiếc cầu bình thường. Chỉ khi đến gần, du khách mới nhận ra nét đặc biệt của cây cầu này.

Đăng ngày: 21/01/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News