Hartmut NevenHartmut Neven

Google, NASA phát triển máy tính mạnh gấp 100 triệu lần máy tính thông thường

Google, NASA phát triển máy tính mạnh gấp 100 triệu lần máy tính thông thường

Google và NASA tuyên bố rằng chiếc máy tính lượng tử D-Wave 2X mà họ hợp tác nghiên cứu từ cách đây 2 năm đã đạt sức mạnh xử lý hơn 1000 qubit, cho khả năng giải quyết vấn đề nhanh hơn 100 triệu lần so với những chiếc máy tính hiện nay.

Đăng ngày: 10/12/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News