Ion Cuervas-MonsIon Cuervas-Mons

Biến căn hộ thành iPad

Biến căn hộ thành iPad

Trong tương lai, đừng ngạc nhiên khi các bức tường có thể “trò chuyện” với bạn, nếu bạn đứng trong một “ngôi nhà iPad”, khi mà mọi bề mặt đều là màn hình chạm.

Đăng ngày: 01/03/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News