John BolandJohn Boland

Da người nhân tạo ra đời

Da người nhân tạo ra đời

Các nhà khoa học vừa chế tạo thành công loại vật liệu có khả năng cảm nhận áp lực như da người.

Đăng ngày: 13/09/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News