Lei Yadi MinLei Yadi Min

Bé gái có 14 ngón chân

Bé gái có 14 ngón chân

Với 12 ngón tay và 14 ngón chân, một bé gái Myanmar có thể được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness.

Đăng ngày: 13/02/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News