Mark BrodwinMark Brodwin

Cụm thiên hà nặng gấp 500 tỷ tỷ lần Mặt Trời

Cụm thiên hà nặng gấp 500 tỷ tỷ lần Mặt Trời

Các nhà thiên văn học phân tích cụm thiên hà lớn nhất tồn tại trong thời sơ khai của vũ trụ và ước tính nó có khối lượng lớn gấp 500 tỷ tỷ lần Mặt Trời.

Đăng ngày: 15/01/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News