Martine RichardMartine Richard

Wi-Fi có thể khiến bạn dị ứng hay không?

Wi-Fi có thể khiến bạn dị ứng hay không?

Trở lại trường hợp người phụ nữ dị ứng với Wi-Fi tại Pháp, phán quyết cuối cùng dành cho cô sẽ đặt ra một câu hỏi lớn cho các trường hợp tương tự trong tương lai.

Đăng ngày: 09/09/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News