Michael AdamsMichael Adams

Có thể sản xuất nhiên liệu từ CO2 khí quyển

Có thể sản xuất nhiên liệu từ CO2 khí quyển

Sự vượt quá giới hạn cho phép của lượng khí carbonic trong khí quyển của trái đất được tạo ra do việc sử dụng rộng rãi các nhiên liệu hóa thạch, đây là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đăng ngày: 29/03/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News