Nai sáu sừngNai sáu sừng

Nai sáu sừng

Nai sáu sừng

Một nông dân Trung Quốc cho biết, một con nai đực vốn có hai cặp sừng trên đầu nhưng gần đây lại đang mọc thêm một cặp sừng mới.

Đăng ngày: 20/06/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News