Oscar VenterOscar Venter

Tác động của con người đến thiên nhiên đang giảm dần

Tác động của con người đến thiên nhiên đang giảm dần

Có vẻ như con người đang dần tăng được hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thay vì lạm dụng chúng.

Đăng ngày: 27/08/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News