Patrick LyonPatrick Lyon

Kẻ trộm ngân hàng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đã bị bắt như thế nào?

Kẻ trộm ngân hàng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đã bị bắt như thế nào?

Cuối hè năm 1798, khi bệnh sốt vàng chết người quét qua Philadelphia, người dân đã bỏ thành phố mà đi hết nhưng vẫn có những cá nhân bị buộc phải ở lại nơi đây.

Đăng ngày: 23/08/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News