Qingfeng ZhangQingfeng Zhang

ADB hỗ trợ dự án phục hồi hồ ô nhiễm nhất ở Trung Quốc

ADB hỗ trợ dự án phục hồi hồ ô nhiễm nhất ở Trung Quốc

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết ADB vừa cấp khoản tín dụng 250 triệu USD cho dự án phục hồi Hồ Chao, hồ nước ngọt lớn thứ 5 ở Trung Quốc, có mức độ ô nhiễm cao nhất nước này.

Đăng ngày: 20/11/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News