Quỹ Nghiên cứu ứng dụng VinTech FundQuỹ Nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund

VinTech rót tiền tỷ cho 12 dự án khoa học

VinTech rót tiền tỷ cho 12 dự án khoa học

86 tỷ đồng là tổng số tiền dành cho các dự án với tiêu chí tính công nghệ khác biệt và khả năng chinh phục thị trường của sản phẩm.

Đăng ngày: 23/09/2019
Tiêu điểm
Khoa Học News