Sét dị hình ELVESSét dị hình ELVES

Những luồng thiên quang kỳ lạ trên Trái Đất

Những luồng thiên quang kỳ lạ trên Trái Đất

Lửa thánh, chớp xanh hay sét hòn, là những luồng ánh sáng kỳ lạ mà các nhà khoa học vẫn đang tìm cách giải thích.

Đăng ngày: 03/10/2015
Các loại sét dị hình kỳ lạ nhất của tự nhiên

Các loại sét dị hình kỳ lạ nhất của tự nhiên

Các loại sét có hình thù, màu sắc khác thường, được coi là những hiện tượng lạ kỳ của tự nhiên mà con người rất hiếm thấy, được dư luận thế giới dành nhiều quan tâm đến.

Đăng ngày: 14/03/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News