Tống Chân TôngTống Chân Tông

Vị hoàng đế bị vợ tát như trời giáng nhưng không dám kháng cự

Vị hoàng đế bị vợ tát như trời giáng nhưng không dám kháng cự

Chuyện năm thê bảy thiếp trong xã hội Trung Hoa xưa với người dân thường vốn được coi là chuyện thường tình. Với bậc quân vương, chuyện tam cung lục viện thập nhị phi càng là điều dễ hiểu.

Đăng ngày: 20/07/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News