Thông điệp AreciboThông điệp Arecibo

Thông điệp Arecibo là

Thông điệp Arecibo là "lá thư" đầu tiên gửi cho người ngoài hành tinh

Tín hiệu radio Arecibo là thông điệp đầu tiên mà nhân loại chủ động gửi ra ngoài vũ trụ. Đó là một đoạn mã nhị phân có độ dài 1.679 bit - tích của hai số nguyên tố 23 và 73.

Đăng ngày: 16/11/2018
Tìm sóng vô tuyến để phát hiện người ngoài hành tinh

Tìm sóng vô tuyến để phát hiện người ngoài hành tinh

Các nhà khoa học Mỹ cho biết không tìm kiếm thông điệp từ người ngoài hành tinh và cách giải mã chúng, mà chỉ tập trung tìm thiết bị phát vô tuyến cho thấy có khả năng người ngoài hành tinh tồn tại.

Đăng ngày: 29/09/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News