Trái đất bị tấn côngTrái đất bị tấn công

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất bị cắt làm đôi?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất bị cắt làm đôi?

Tưởng tượng một ngày Trái đất bị tấn công. Nhưng thay vì hủy diệt tất cả, những kẻ tấn công quyết định cắt hành tinh chúng ta làm đôi. Chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra?

Đăng ngày: 12/08/2019
Nếu người ngoài hành tinh tấn công, chúng ta phải liều chết bảo vệ Mặt Trăng

Nếu người ngoài hành tinh tấn công, chúng ta phải liều chết bảo vệ Mặt Trăng

Ngôi sao cách chúng ta 238.900 dặm mới chính là mục tiêu tối quan trọng cần được để tâm đến nếu nhân loại muốn tiếp tục tồn tại và phát triển.

Đăng ngày: 12/07/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News