USFDAUSFDA

Thử nghiệm tế bào gốc chữa bệnh cho người mù

Thử nghiệm tế bào gốc chữa bệnh cho người mù

Công ty Mỹ ACT sẽ thử nghiệm lần điều trị thứ hai để kiểm tra việc dùng tế bào gốc chữa bệnh sẽ tác động thế nào tới người mù.

Đăng ngày: 24/11/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News