Vacuum DockVacuum Dock

Không cần giữ vẫn có thể nằm chơi iPad

Không cần giữ vẫn có thể nằm chơi iPad

Người sử dụng giờ có thể chơi với iPad ở mọi tư thế: dù đang ngồi, nằm hay đứng. Thậm chí có thể đặt dựa vào bàn hay mắc xuống dưới đệm giường và không cần phải giữ khư khư chúng...

Đăng ngày: 07/03/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News