Xói mòn sôngXói mòn sông

Giới khoa học đã tìm ra nguyên nhân mới gây ra động đất

Giới khoa học đã tìm ra nguyên nhân mới gây ra động đất

Theo nghiên cứu mới đây thì xói mòn sông là tác nhân địa chất gây ra động đất và còn là lý do tại sao động đất thường xuyên xảy ra ở xa rìa của các mảng kiến tạo.

Đăng ngày: 30/12/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News