bão xangsanebão xangsane

Những cơn bão nguy hiểm nhất Việt Nam

Những cơn bão nguy hiểm nhất Việt Nam

Mời các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại những cơn bão nguy hiểm đã đổ bộ vào nước ta trong vòng những năm vừa qua.

Đăng ngày: 13/09/2017
Bão đạt cường độ cực đại, đang đánh thẳng vào miền

Bão đạt cường độ cực đại, đang đánh thẳng vào miền

Tại các tỉnh Đà Nẵng, TT Huế, Quảng Nam, lệnh giới nghiêm đã được đưa ra, người dân và các phương tiện giao thông không được di chuyển đi lại. Điện đã bị mất hoàn toàn, nhiều tuyến đường giao thông đã bị cô lập.

Đăng ngày: 29/09/2009
Tiêu điểm
Khoa Học News