betavoltaicbetavoltaic

Pin hạt nhân siêu nhỏ

Pin hạt nhân siêu nhỏ

Công ty Widetronix, New York vừa phát triển loại pin betavoltaic có thể hoạt động đến 25 năm và có thể cấp điện cho nhiều thiết bị nhỏ.

Đăng ngày: 06/02/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News