blastemablastema

Phát hiện về nguyên lý tái sinh cơ thể của kỳ nhông

Phát hiện về nguyên lý tái sinh cơ thể của kỳ nhông

Các nhà khoa học đã phát hiện nguyên lý tự tái sinh tứ chi bị cắt rời của kỳ nhông - đó là khả năng tạo tế bào gốc đa chức năng.

Đăng ngày: 13/12/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News