cây trồng vô tínhcây trồng vô tính

Tại sao sinh vật lại cần phải giao phối?

Tại sao sinh vật lại cần phải giao phối?

Câu hỏi trên tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại không dễ trả lời.

Đăng ngày: 03/03/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News