cửa kính thông minhcửa kính thông minh

Mắt bướm đêm gợi ý cho các nhà nghiên cứu phát triển cửa kính tự làm sạch, chống chói

Mắt bướm đêm gợi ý cho các nhà nghiên cứu phát triển cửa kính tự làm sạch, chống chói

Loài bướm đêm (con ngài) có thể gián tiếp gây thất nghiệp dài hạn cho những nhân viên lau kính bởi đặc tính phản chiếu trên đôi mắt của chúng.

Đăng ngày: 28/01/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News